Kommerciel

Video
Thumbnail Image Play Button

“Noget værd at kæmpe for”

Hellebjerg idrætsefterskole | Reklamefilm

12 film målrettet til flere forskellige platforme blev produceret for idrætsefterskolen Hellebjerg. Formålet med disse var primært at promovere linjerne, tiltrække nye elever med stort engagement for de diverse sportsgrene og få flere elever på linjernes ventelister. I et tæt samarbejde med efterskolen, blev et kreativt koncept udviklet; det er ikke altid nemt, men det er noget værd at kæmpe for.

Jeg fungerede som konceptudvikler, tilrettelægger, instruktør, filmfotograf og klipper.

Se hele projektet her
Video 2
Thumbnail Image Play Button

“Transplationsafsnittet i blodsygdomme”

Århus universitetshospital | Rekrutteringsfilm

Rekruttering af sygeplejersker på danske sygehuse bliver mere og mere udfordrende, da de nyuddannede i dag stiller højere krav til deres job sammenlignet med tidligere. Transplantationsafsnittet på Århus Universitetshospital forsøgte at imødekomme disse krav, og ønskede at kommunikere dette og derved tiltrække flere kandidater. Vi valgte derfor at lade en nyansat sygeplejerske fortælle om hendes positive oplevelser og vise autentiske øjeblikke på afdelingen i denne korte rekrutteringsfilm.

Jeg fungerede som konceptudvikler, tilrettelægger, instruktør, filmfotograf og klipper.

Video 3
Thumbnail Image Play Button

“innovative undervisningsformer”

Hellebjerg idrætsefterskole | Reklamefilm

I nyere tid er der kommet flere og flere nye og innovative undervisningsformer. Hellebjerg Idrætsefterskole er et sted, der har adopteret nogle af disse metoder, og de vil udelukkende benytte sig af dem fra skoleåret 23/24. Hellebjerg ønskede derfor at lave to spændende og interessevækkende reklamefilm, der viser, hvordan det er at modtage deres nytænkende undervisningsformer. Målgruppen var unge teenagere, der har valgt eller skal til at vælge efterskole. I stedet for at få nogle lærere til at stå og fortælle, valgte vi at interviewe otte elever for bedre at nå målgruppen. Eleverne er altså i ‘øjenhøjde’ med målgruppen og oplever selv disse undervisningsmetoder, hvilket øger deres troværdighed. Samtidig er Hellebjerg en idrætsefterskole, og de har en stor passion for idrætten. Det er den, der tiltrækker størstedelen af deres elever. Derfor var det vigtigt for dem, at filmene forbandt undervisningen og idrætten for at understrege, at skolen har et primært idrætsorienteret fokus.

Jeg fungerede som konceptudvikler, tilrettelægger, instruktør, filmfotograf og klipper.

Se hele projektet her
Video 4
Thumbnail Image Play Button

KULTURSKOLEN VIBORG : ART-GK

Reklamefilm

Kulturskolen Viborg ønskede i efteråret 2021 at øge kendskabet til og antallet af deltagende på, deres diverse kunstneriske grundkurser. For at opnå dette, ønskede de at få lavet en lang række små film, hvori målgruppen kunne forstå alle fordelene ved at gå på Kulturskolens grundkurser. Derfor producerede vi i et tæt samarbejde, en række reklamefilm i forskellige formater til brug på SoMe og hjemmeside.

Jeg fungerede som konceptudvikler, tilrettelægger, instruktør, filmfotograf og klipper.